You are here

Private vandværker

Private vandværker skal i henhold til den danske lovgivning løbende kontrollere kvalitet af drikkevandet, både ved afgang fra værket og på ledningsnettet. SYNLAB udfører såvel prøvetagning som alle analyser der behøves i denne sammenhæng.

Vi kan desuden tilbyde løbende adgang til resultater, alarmmails ved overskridelser samt mulighed for at følge resultater over tid.

Vi rapporter selvfølgelig i det omfang det er krævet i lovgivningen til kommune, embedslæger og den nationale database Jupiter.

Hvis I har behov for at udforme en årsplan kan vi samarbejde med jer i kommunikationen med kommunen. Desuden tilbyder vi rådgivning ligesom vi ved større hændelser kan indgå i beredskabsgruppen.

Regelsæt:

  • Gældende udgave af drikkevandsbekendtgørelsen