You are here

Færdigretter

SYNLAB  analyserer færdigretter for både levnedsmiddelindustrien, storkøkkener og catering. Analyserne udføres oftest i forbindelse med producentens egenkontrol, men også i forbindelse med klager fra kunder/ mistanke om madforgiftning.

Foruden mikrobiologiske analyser i forbindelse med holdbarhed udfører vi analyser i forbindelse med næringsdeklaration, analyser for allergener etc.

Helt afgørende for vor service er afhentningen med vore egne køle biler, med transport direkte til vort laboratorium g hvor temperaturen dokumenteres ved kontinuerlig logning.

Før indsendelse af prøver til SYNLAB skal der indgås en aftale der sikrer valg af de rigtige analysemetoder, anvendelse af korrekt prøveemballage, ligesom vi vil sikre os at prøverne kommer frem til laboratoriet under de korrekte forhold.

Kontakt

Heino Erli Lund
Tlf: +45 51 51 08 86
E-mail: